ComfortKit Plus багцийн угсралт

2 механик дунджаар 4 цаг угсрана

Үнэ: 150,000төг

Үнэ: 2,233,000төг

Үнэ: 1,266,000төг

Үнэ: 2,266,000төг

SafeStart - Багц 1

2

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

Утас:75772015

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

5

Суудлын зориулалттайгаас бусад автомашин

Суудлын зориулалттайгаас бусад том машин механизм нь 12В болон 24В-н систем, мөн тусгай уртасгасан кабелийн монтаж шаарддаг тул тусдаа үнийн саналаар материал болон угсралтын ажлын хөлс тооцогдоно.

1

Үнэ: 1,233,000төг

Та ComfortKit багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

Үнэ: 2,233,000төг

WarmUp SmartStart - Багц 5

Үнэ: 999,000төг

Та ComfortKit Plus багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

Үнэ: 160,000төг

Та WarmUp Futura багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та Futura удирдлагын тусламжтай удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

SafeStart багцийн угсралт

2 механик дунджаар 2 цаг угсрана

Та WarmUp Bluetooth багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та өөрийн ухаалга гар утасны тусламжтай Bluetooth барих долгион барих зайнаас удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

Үнэ: 666,000төг эхлэнэ

Үнэ: 966,000төг

Та SafeStart буюу зөвхөн хөдөлгүүрийн халаагууртай багцийг сонгосноор эдийн засгийн хувьд хамгийн хямд багц юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

Үнэ: 2,266,000төг

WarmUp Futura - Багц 4

Үнэ: 1,833,000төг

?

Угсралт суурилуулалт

ComfortKit багцийн угсралт

2 механик дунджаар 3 цаг угсрана

4

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

WarmUp Bluetooth - Багц 6

Үнэ: 933,000төг

Үнэ: 60,000төг

DEFA WarmUp - Машин халаагуурын систем

Үнэ: 1,866,000төг

Үнэ: 120,000төг

3

Та WarmUp SmartStart багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та SmartStart удирдлагын тусламжтай 400м хүртэлх алсын зайнаас удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

WarmUp Futura багцийн угсралт

2 механик дунджаар 5 цаг угсрана

ComfortKit - Багц 2

Үнэ: 90,000төг

ComfortKit Plus - Багц 3

WarmUp SmartStart багцийн угсралт

2 механик дунджаар 6 цаг угсрана