та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

WarmUp Futura - Багц 4

WarmUp SmartStart багцийн угсралт

2 механик дунджаар 6 цаг угсрана

ComfortKit багцийн угсралт

2 механик дунджаар 3 цаг угсрана

ComfortKit - Багц 2

Та WarmUp SmartStart багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та SmartStart удирдлагын тусламжтай 400м хүртэлх алсын зайнаас удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

Үнэ: 60,000төг

Үнэ: 150,000төг

Үнэ: 120,000төг

Та ComfortKit Plus багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

Үнэ: 866,000төг

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

5

Үнэ: 1,233,000төг

Үнэ: 160,000төг

Та SafeStart буюу зөвхөн хөдөлгүүрийн халаагууртай багцийг сонгосноор эдийн засгийн хувьд хамгийн хямд багц юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

?

Үнэ: 1,433,000төг

Үнэ: 1,066,000төг

Та WarmUp Futura багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та Futura удирдлагын тусламжтай удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

Суудлын зориулалттайгаас бусад автомашин

Суудлын зориулалттайгаас бусад том машин механизм нь 12В болон 24В-н систем, мөн тусгай уртасгасан кабелийн монтаж шаарддаг тул тусдаа үнийн саналаар материал болон угсралтын ажлын хөлс тооцогдоно.

1

Угсралт суурилуулалт

Үнэ: 1,033,000төг

Үнэ: 1,466,000төг

Үнэ: 1,466,000төг

SafeStart - Багц 1

SafeStart багцийн угсралт

2 механик дунджаар 2 цаг угсрана

Та WarmUp Bluetooth багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Мөн таны аккумлятор байнга цэнэгтэй байх боломжтой юм. Энэ бүхнийг та өөрийн ухаалга гар утасны тусламжтай Bluetooth барих долгион барих зайнаас удирдах ба танд тусдаа цагийн реле бүхий механизм хэрэггүй

2

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

DEFA WarmUp - Машин халаагуурын систем

ComfortKit Plus багцийн угсралт

2 механик дунджаар 4 цаг угсрана

ComfortKit Plus - Багц 3

Үнэ: 1,266,000төг

Та ComfortKit багц сонгосноор таны хөдөлгүүр болон салон байнга дулаахан байх боломжтой юм. Гэхдээ та дэд бүтцээ шийдэхдээ цагийн механизмтай дэд бүтэцээ мартаваа.

Үнэ: 90,000төг

3

Үнэ: 566,000төг эхлэнэ

Үнэ: 899,000төг

Утас:75772015

WarmUp Futura багцийн угсралт

2 механик дунджаар 5 цаг угсрана

Үнэ: 833,000төг

WarmUp SmartStart - Багц 5

WarmUp Bluetooth - Багц 6

4

та тусгайлан үнийн санал авна уу, 12в болон 24в-н систем нь машин тус бүрийнх тусдаа тул

Үнэ: 1,433,000төг