D

B

Үнэ: 39,000төг

Орон сууцны хороолол болон албан байгууллагын гадаа

220В-н босоо шон

- гадаа байрлах боломжтой

- бетон суурин дээр шаардлагтай

- 2х16А -н 2 ширхэг розетиктай

- 2 машин залгах боломжтой

Цагийн реле бүхий розетик -CRX24A

- Ажиллах температур: -25 +55C грудас

- 16A / 230V

- хамгийн их ачаалал 3500Вт

- хамгаалах шилний IP44

- 1 өдрөөр програмчлах зориулалттай

- хүйтэн граж дотор илүү тохиомжтой


Үнэ: 150,000төг

A

​Дэд бүцтийн шийдэлд тухайн хэрэглэгчийн газар дээрх угсралтын ажлын хөлснөөс гадна нэмэлт шаардлагтай, кабель болон ​суурийн ажилтай холбоотой бүх зардал ороогүй болно. Энэ талаар дахин нарийн үнийн саналыг газар дээрх хэмжилт хийлгэсний дараа авах боломжтой болно.

F

Үнэ: 99,000төг

220В-н ханын шон

- гадаа байрлах боломжтой
- хананд суурилагдах зориулалттай
- 2х16А -н 2 ширхэг розетиктай
- 2 машин залгах боломжтой

1, 2 болон 3-р багц авч байгаа хэрэглэгчид нэмэлтээр шаардлагтай цагийн механизм бүхий розетика

C

Үнэ: 33,000төг

D

Үнэ: 30,000төг

Утас:75772015

Цагийн реле бүхий розетик - CRX24B

- Ажиллах температур: -40 +55C грудас

- 16A / 230V

- хамгийн их ачаалал 3500Вт

- хамгаалах шилний IP44

- 1 өдрөөр програмчлах зориулалттай


Цагийн реле бүхий розетик - CRX24

- Дотор ажиллах зориулалттай

- 16A / 230V

- хамгийн их ачаалал 3500Вт

- 1 өдрөөр програмчлах зориулалттай

- Хэрэв та машиныхаа халаагуураа гэрээсээ удирдах бол

DEFA WarmUp - Машин халаагуурын систем